Stig Lundblad-Sandbakk

Stig er tilflytt harding. Utøvande musikar med den mestseljande plata i Bergen i 2007, driv produksjonsselskapet PS!Crew innan sceneproduksjon inkludert personell. Er tilknytt Bygdagnist gjennom ulike prosjekt, herunder medkoordinator i Siderfestivalen, styremedlem i Storeteigen venelag og som underleverandør av musikalske hendingar på Kvam bygdemuseum.